Ceník služeb

( služby nejsou – až na výjimky – hrazeny zdravotními pojišťovnami)

– anestezie (celková anestezie,narkoza) :

1500,- Kč/hod (účtuje se pouze čas anesteziologa,lékové a materiální vybavení je v režii zdravotnického zařízení)

  • sedace při vědomí

celkem 6000,-Kč /hodinový výkon

každá započatá hodina : + 2000,-Kč

každý navíc podaný lék : dle aktuální ceny na trhu

podání antidota : + 2000,- Kč (cena 1 ampule flumazenilu) – pouze v případě mimořádně dlouhého (několikahodinového) výkonu s nutností zvýšeného dávkování

  • analgosedace při vědomí celkem 6000,- Kč / hod.

každá započatá další hodina : + 2000,-Kč

každý navíc podaný lék: dle aktuální ceny na trhu

podání antidota: + 2000,- Kč (cena 1 ampule flumazenilu) – pouze v případě mimořádně dlouhého (několikahodinového) výkonu s nutností zvýšeného dávkování

  • předoperační anesteziologické vyšetření a příprava

1500,- Kč/ 1 návštěva v ordinaci ( obvyklý počet návštěv 2)

  • kurzy a školení

6000,- Kč (bez ohledu na počet účastníků) + DPH

  • institut rodinného (osobního) lékaře

platby individuálně dle smlouvy mezi lékařem a klientem ,měsíční paušální platba (+ náklady) je smluvní záležitostí zúčastněných stran

  • druhý názor“

formou elektronické pošty je 1 konzultace zdarma

konzultace osobní 900,-Kč/h

Zdravotnický dozor: 2000,- Kč / hod.