Služby

  • anestezie : anestezie (tzv.celková anestezie, narkoza) – u všech typů „malých“ či „velkých“

operací ve všech typech zdravotnických zařízení v okrese či mimo okres,vybavených předepsanou přístrojovou ,lékovou a lůžkovou kapacitou,obvykle následována hospitalizací

detaily : viz odborná problematika a ceník

  • sedace při vědomí : anesteziologická technika spočívající v aplikaci farmak ovlivňujících vnímání

před tzv. malými chirurgickými výkony( kosmetické zákroky,varixy,hemeroidy,excise,tetováž,piercing) a zubními výkony,provádí se přímo na pracovišti ,např. v zubařském křesle,bez nutnosti hospitalizace

detaily : viz odborná problematika a ceník

  • analgosedace při vědomí : obdoba sedace při vědomí (viz výše), metoda je doplněna o

analgetickou složku (ovlivnění vnímání bolesti) při zvlášť bolestivých výkonech,bez nutnosti hospitalizace

detaily: viz odborná problematika a ceník

  • předoperační anesteziologické vyšetření a příprava : kompletní odborná příprava

anesteziologem k operačním výkonům všech typů ( biochemické a propedeutické vyšetření,doporučení anesteziologických postupů a metod,určení anesteziologického rizika v závislosti na zdravotním stavu a charakteru operačního výkonu,stabilizace chronických chorob)

detaily : viz odborná problematika a ceník

kurzy a školení : pro instituce,organizace,podniky,školy,autoškoly, apod.,tématika přednemocniční neodkladná péče,po dohodě jakákoliv zdravotnická problematika

detaily : viz odborná problematika a ceník

  • zajišťování zdravotnického (anesteziologického) dozoru : většina kulturních ,sportovních a

jiných společenských událostí má předepsán zdravotnický dohled

detaily : viz odborná problematika a ceník

institut rodinného lékaře : v minulosti i v našich zemích běžná praxe,kterou dnes oceňují spíše v zahraničí ( návrat lékaře až do důvěrného prostředí rodiny za účelem co nejkvalitnější diagnosticko-terapeutické orientace)

detaily : viz odborná problematika a ceník

druhý názor : právo pacienta (klienta) na tzv. “druhý názor „ (tzn. odborný názor jiného lékaře) začíná už i u nás být opatrně přijímáno, zde je nabízena jednoduchá možnost prostřednictvím elektronické pošty

detaily : viz odborná problematika a ceník

– široká nabídka přírodních produktů čínské medicíny